Julkaistu 10.05.2021

Jaa

Ilmastonmuutoksen torjunta on vuosisadan suurin terveysmahdollisuus

YK:n Global Compact on julkaissut uuden oppaan yrityksille, jossa käsitellään ilmastonmuutoksen ja terveyden yhteyttä. Ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuus ja ihmisten hyvinvointi kytkeytyvät toisiinsa, ja koronapandemia on siitä ajankohtainen esimerkki. Ilmastonmuutoksen torjunta onkin vuosisadan suurin mahdollisuus globaalin terveyden edistämiseen.

Tackling Climate Change is the Greatest Global Health Opportunity of the Twenty-First Century -opas on tehty yhteistyössä Maailman terveysjärjestön (WHO), YK:n ympäristöohjelman (UNEP) BSR:n ja Duken yliopiston kanssa. Oppaassa muistutetaan, mikä yritysten rooli on ilmasto-ympäristö-terveys-yhtälössä ja se tarjoaa opastusta siihen, miten yritykset voivat tuottaa ilmaston ja terveyden yhteisvaikutuksia. 

Ilmastonmuutos vaikuttaa terveyteen mm. ilmansaasteiden, aliravitsemuksen, sään ääri-ilmiöiden ja tarttuvien tautien tavoin. Näistä aiheutuvien terveyskustannusten summa on valtava. Ilmastonmuutoksen torjunta onkin myös ihmisoikeus- ja taloudellinen kysymys. Yrityksillä on kriittinen rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa, mutta se tarjoaa yrityksille myös liiketoimintamahdollisuuksia, kun ilmastonmuutos nostaa terveydenhuollon kustannuksia ja liiketoimintariskejä ympäri maailmaa. 

Seuraavien YK:n ilmasto- ja biodiversiteettikokousten lähestyessä yrityksiltä odotetaan kunnianhimoisia, tieteeseen perustuvia ja hyvinvointia lisääviä ilmasto- ja ympäristötoimia. Yritykset voivat myös vaikuttaa päättäjiin ja täten valtioiden ilmasto- ja biodiversiteettisuunnitelmiin näyttämällä esimerkkiä omista, terveyttä edistävistä ilmasto- ja ympäristötoimista. 

Oppaassa tarjotaankin yrityksille käytännön neuvoja tähän työhön. Asiaa lähestytään viiden teeman kautta: ilmansaasteet, ympäristö ja biodiversiteetti, ruokajärjestelmät, vesi sekä tulevaisuuden työ ja oikeudenmukainen siirtymä. Lataa opas täältä

“The true cost of climate change is felt in our hospitals and in our lungs. The health burden of polluting energy sources is now so high, that moving to cleaner and more sustainable choices for energy supply, transport and food systems effectively pays for itself. When health is taken into account, climate change mitigation is an opportunity, not a cost.” Dr. Maria Neira, WHO Director of Public Health, Environmental and Social Determinants of Health 

Ryhdy kunnianhimoisiin ilmastotoimiin ja ilmoita yrityksesi mukaan Climate Ambition Accelerator -ohjelmaan!