Julkaistu 07.09.2023

Jaa

PK-yritysten vastuullisuuspaineet kasvussa: Uusi vastuullisuusryhmä tarjoaa kaivattua vertaisoppimista 17 suomalaiselle PK-yritykselle

Joka kymmenes PK-yritys haluaisi edistää vastuullisuutta ja kestävää kehitystä, mutta ei tiedä miten pääsisi työssä alkuun. UN Global Compact Suomen PK-yritysten vastuullisuusryhmä tarjoaa pienille ja keskisuurille yrityksille tilan oppimiselle ja keskustelulle strategisesta vastuullisuusjohtamisesta. Ryhmä aloittaa säännölliset tapaamiset 17 yrityksen voimin syyskuussa 2023.

PK-yrityksiin kohdistuvat vastuullisuuspaineet kasvavat nyt vauhdilla koko arvoketjussa. Kauppakamarien PK-hallitusbarometrin mukaan joka kymmenes PK-yritys haluaisi edistää vastuullisuutta ja kestävää kehitystä, muttei tiedä miten pääsisi tässä työssä alkuun.  

UN Global Compact Suomi on lanseerannut PK-yrityksille suunnatun vertaisoppimisryhmän, jossa yritykset pääsevät keskustelemaan ja oppimaan toinen toisiltaan haasteista ja parhaista käytännöistä niin ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun kuin hyvän hallinnon osalta. Ryhmään osallistuu 17 suomalaista PK-yritystä eri toimialoilta. 

Vastuullisuus tuo mukanaan vaatimuksia ja mahdollisuuksia  

PK-yritysten paineet ja kannustimet toimia vastuullisesti kasvavat jatkuvasti. Esimerkiksi sääntelystä tulevat yrityksille asetetut vastuullisuusvaatimukset ovat lisääntyneet. Sääntely koskee erityisesti suurempia yrityksiä, mutta vaatimukset vastuullisuudesta vyöryvät alihankinta- ja toimitusketjua pitkin myös pienempiin yrityksiin.  

OP:n Suuryritystutkimuksen‍ mukaan 42 prosenttia suuryrityksistä on jo joutunut vaihtamaan toimittajiaan ja alihankkijoitaan omien vastuullisuusvelvoitteidensa takia. Yli 45 prosenttia vastaajista kertoo tekevänsä niin lähitulevaisuudessa. 

Kasvavien vastuullisuusvaatimusten lisäksi PK-yrityksissä kamppaillaan usein rajallisten resurssien ja osittain myös osaamisvajeen kanssa. 

Samalla vastuullisuus on myös kilpailutekijä. Vastuullisuuteen satsaava PK-yritys voi esimerkiksi onnistua vastaamaan paremmin nykyisten ja potentiaalisten työntekijöiden odotuksiin sekä rakentamaan houkuttelevampaa työnantajakuvaa. 

Vastuullisuusryhmä syventää PK-yritysten vertaisoppimista 

PK-yritysten vastuullisuusryhmän tavoitteena on edistää verkostoitumista ja syventää PK-yritysten välistä vertaisoppimista vastuullisuusasioissa. Lisäksi osallistujat kuulevat asiantuntijoiden alustuksia keskeisistä vastuullisuusaiheista ja saavat käyttöönsä kattavasti opiskelumateriaaleja ja työkaluja oman vastuullisuustyön tueksi ja kehittämiseksi. 

PK-yritysten vastuullisuusryhmä tapaa loppuvuoden 2023 aikana viisi kertaa. Ryhmätapaamiset keskittyvät muun muassa UN Global Compactin kymmenen periaatteen mukaisiin aihealueisiin, jonka lisäksi osallistujayritykset paneutuvat vastuullisuuden strategiseen johtamiseen ja liiketoiminnalliseen arvoon sekä suunnittelevat vastuullisuuspolkunsa seuraavia askelia. 

Ensimmäinen UN Global Compact Suomen PK-yritysten vastuullisuusryhmän tapaaminen on syyskuussa. 

PK-yritysten vastuullisuusryhmään osallistuu: 

Airam Electric 
Alltime Group 
Enfuce Financial Services 
Faros & Com 
Folks Hotels 
Heino Group 
Ilmatar Energy 
Kaskas Media 
Mipro 
MTB-Siivouspalvelu 
Nitor Group 
Ouneva 
Lunawood 
RiverRecycle 
Van Ameyde Krogius 
Wolttigroup 
Ympäristömerkintä Suomi

Lisätietoja:  

PK-yritysten vastuullisuusryhmä 

Pettiina Niiranen 
Network Manager 
UN Global Compact Suomi 
+358 40 521 1588 
pettiina.niiranen@globalcompact.fi 

UN Global Compactista lyhyesti: 

YK:n Global Compact on maailman laajin yritysvastuuverkosto, johon kuuluu yli 19 000 yritystä yli 160 maasta. Global Compactiin sitoutuneet organisaatiot edistävät yritysvastuun kymmentä periaatetta sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteita, jotka muodostavat vastuullisuustyön globaalin viitekehyksen. UN Global Compact Suomi tarjoaa jäsenilleen kansainvälisen vertaisoppimisverkoston ja laajan koulutustarjonnan vastuullisuustyön kehittämiseen.