Julkaistu 29.02.2024

Jaa

Pohjoismaisten yritysten kokemuksia tieteeseen perustuvasta ilmastotyöstä – uudet oppaat on julkaistu

Miten yritykset voivat samanaikaisesti pidentää tuotteiden käyttöikää sekä pitää päästönsä alhaisina? Miten vähentää päästöjä toimitusketjuissa? Entä mitä SBT-tavoitteet tarkoittavat maa- ja metsätaloussektorille? Tutustu tuoreisiin pohjoismaisiin oppaisiimme ja ilmoittaudu webinaareihin!

Metsää ja vesistöä

Suomen, Tanskan, Norjan ja Ruotsin UN Global Compact -verkostot järjestivät vuonna 2023 johtavien pohjoismaisten yritysten kanssa useita vertaisoppimistilaisuuksia, joissa syvennyttiin ja etsittiin ratkaisuja yritysten haasteisiin tieteeseen perustuvien ilmastotavoitteiden (SBT) asettamisessa ja saavuttamisessa. Tilaisuuksissa oli mukana yli 60 UN Global Compactiin sitoutunutta pohjoismaista yritystä, joista kaikilla oli joko hyväksytyt SBT-tavoitteet tai ne olivat sitoutuneet asettamaan SBT-tavoitteet.

Yritysten välisistä keskusteluista ja asiantuntijoiden näkemyksistä nousseet haasteet, parhaat käytännöt ja ohjeet on nyt koottu kolmeen oppaaseen. Oppaiden tarkoituksena on tarjota käytännön tukea yritysten vastuullisuusjohdolle ja päätöksentekijöille SBT-tavoitteiden asettamiseen ja saavuttamiseen.

Hankkeen kumppanina toimi Rambøll Management Consulting, ja sen on mahdollistanut Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoitus.

3 opasta yrityksen ilmastotyön tueksi – ilmoittaudu webinaareihin kuulemaan lisää!

1. The Product Durability and Lifetime Emissions Dilemma

Kasvava paine tuottaa kestäviä tuotteita synnyttää energiaa käyttäville tuotteille ristiriidan; tuotteiden pidemmän eliniän myötä myös tuotteiden kasvihuonekaasupäästöt näyttävät kasvavan. Energiaintensiivisiä tuotteita valmistavat yritykset joutuvat tasapainoilemaan päästöjen vähentämisen ja tuotteiden elinikää kasvattavien investointien kanssa, eivätkä päästöraportoinnin standardit vielä tunnista näitä haasteita.

Tämä opas syventyy näihin haasteisiin ja tarjoaa vinkkejä, joiden avulla yritykset voivat samanaikaisesti pyrkiä sekä pidentämään tuotteidensa käyttöikää että pitämään kasvihuonekaasupäästönsä alhaisina. 

2. Supplier Engagement to Cut Emissions and Increase Adoption of Greener Materials

Fyysisiä tuotteita tarjoavat yritykset voivat usein jäljittää suuren osan kasvihuonekaasupäästöistään toimitusketjuun. Näiden päästöjen vähentäminen on kuitenkin haasteellista, sillä toimitusketjut ovat usein pitkiä ja monimutkaisia, ja näkyvyys tuotteiden alkuperään voi olla heikko.

Tässä oppaassa tarkastellaan toimitusketjuissa tapahtuvia päästövähennyksiä haasteiden ja ratkaisuehdotusten kautta. Oppaassa käsitellään esimerkiksi toimittajayhteistyötä, tietojenhallintaa sekä vihreämpiä materiaalivalintoja.

3. Science-Based Targets for Forest, Land and Agriculture (FLAG) sectors

Tämä opas esittelee maa- ja metsätaloussektorille (FLAG) tehtyä ohjeistusta SBT-tavoitteiden asettamiseksi, sekä siihen liittyviä haasteita ja mahdollisia ratkaisuja. Opas on hyvä tapa saada käsitys FLAG-päästöjen laskennan ja tavoitteiden asettamisen nykytilasta ja voi toimia hyvänä lähtökohtana FLAG-päästöihin liittyvän työn aloittamiselle yrityksissä.

Haluatko kuulla lisää näistä aiheista ja siitä, miten pohjoismaiset yritykset huomioivat ne omassa liiketoiminnassaan? Olet lämpimästi tervetullut 9.-11. huhtikuuta 2024 oppaiden julkistuswebinaareihin. Katso kaikki oppaat ja ilmoittaudu webinaareihin täällä!