Julkaistu 09.01.2024

Jaa

SDG Ambition -koulutusohjelman neljäs kierros käynnistyi - mukana 13 suomalaisyritystä

Joukko suomalaisyrityksiä on aloittanut SDG Ambition -koulutusohjelman, jossa opitaan askel askeleelta prosessi kunnianhimoisten vastuullisuustavoitteiden integroimiseksi yrityksen toimintaan.

Kolmen kuukauden pituisen ohjelman keskeisenä sisältönä ja oppaana toimivat YK:n kestävän kehityksen tavoitteista yrityksille räätälöidyt SDG Ambition Benchmarkit, joihin yritykset voivat peilata omia tavoitteitaan ja toimenpiteitään.

Kestävän kehityksen tavoitteista maailmanlaajuisesti vain 15 prosenttia on oikealla polulla, ja nykyisellä tahdilla suurin osa tavoitteista uhkaa jäädä saavuttamatta. Yksityisellä sektorilla on merkittävä rooli tavoitteiden toimeenpanossa, eikä tavoitteita saavuteta ilman yritysten tietotaitoa ja innovaatioita.

Koulutusohjelma antaa tukea ja työkaluja vaikuttavien vastuullisuustavoitteiden muotoiluun, edistämiseen sekä mittaamiseen ja seurantaan. Yritysten edustajat syventyvät itseopiskelumateriaaleihin verkko-oppimisalustalla, verkostoituvat ja vertaisoppivat työpajoissa sekä suorittavat kurssitehtäviä tapaamisten välillä.

Koulutusohjelma koostuu neljästä vaiheesta, joissa opitaan muun muassa kestävän kehityksen toimien priorisointia, kunnianhimoisten tavoitteiden asettamista, oikeanlaisten mittareiden muotoilua ja tavoitteiden integroimista yrityksen liiketoimintaan. Nämä työvaiheet osaltaan tukevat yrityksiä kehittämään valmiutta EU:n CSRD-sääntelyyn vaatimuksiin nähden, sillä yrityksiltä odotetaan konkreettisia, mitattavia ja tieteeseen perustuvia toimia.

Koulutusohjelmaan osallistuu:

eBrands Global
Enfuce Financial Services
Hankkija
Kaskas Media
Kempower
Oilon Group
Otava
RiverRecycle
Sievo
Siskon Siivous
Tapaus
Teleste Corporation
Ympäristömerkintä Suomi


Lisätietoja:

SDG Ambition -koulutusohjelma

Netta Honkanen
Coordinator, Programmes & Communications
UN Global Compact Suomi
netta.honkanen@globalcompact.fi 

UN Global Compactista lyhyesti:

YK:n entisen pääsihteerin aloitteena syntynyt UN Global Compact on maailman suurin yritysvastuuverkosto. UN Global Compact auttaa yrityksiä edistämään yritysvastuun kymmentä periaatetta, jotka liittyvät työoloihin, ihmisoikeuksiin, ympäristöön ja korruption torjuntaan. Tavoitteena on vauhdittaa liiketoiminnan maailmanlaajuista yhteisvaikutusta sitoutumalla kymmenen periaatteen lisäksi YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, jotka muodostavat vastuullisuustyön globaalin viitekehyksen. UN Global Compactiin kuuluu yli 19 000 yritystä yli 160 maasta ja 69:stä eri paikallisverkostosta. Tavoitteena on yhdistää liiketoiminta – paremman maailman puolesta.