Julkaistu 20.10.2022

Jaa

Tieteeseen perustuva ilmastotyö valtavirtaistuu – muutoksen takana edelläkävijäyritykset ja Science Based Targets -aloite

Science Based Targets -aloitteesta (SBTi) on nopeasti tullut yksityisen sektorin ilmastotyön kulmakivi. Aloitteeseen sitoutuneiden yritysten määrä on moninkertaistunut viime vuosien aikana.

SBTi ja Science Based Targets kuvituskuva

SBTi eli Science Based Targets -aloite on kansainvälinen aloite, jonka avulla yritykset voivat asettaa kunnianhimoiset ja tieteeseen perustuvat päästövähennystavoitteet. SBTi:n avulla yritykset voivat varmistaa, että niiden ilmastotoimet tukevat Pariisin ilmastosopimuksen globaalia tavoitetta puolittaa kasvihuonekaasupäästöt vuoteen 2030 mennessä sekä saavuttaa nettonolla vuoteen 2050 mennessä.

YK:n Global Compact, CDP, Maailman luonnonvarainstituutti (WRI) ja WWF perustivat aloitteen vuonna 2015. Tänään 20.10.2022, kansainvälisenä Net Zero Action -päivänä, 3865 yritystä on sitoutunut aloitteeseen.

Luvut tuntuvat vaatimattomilta, jos niitä vertaa yritysten määrään maailmassa (noin 300 miljoonaa) tai vaikkapa maailman suurimman yritysvastuuverkoston, eli UN Global Compactin jäsenmäärään (reilu 17 000 yritystä).

Science Based Targets -aloitteen suosio on kuitenkin kasvanut merkittävästi viime vuosina: vuonna 2021 aloitteeseen sitoutui enemmän yrityksiä kuin sitä edeltäneen kuuden vuoden aikana yhteensä. Sitoutuneet yritykset edustavat nyt yli kolmasosaa globaalista markkina-arvosta, ja vuosi 2022 näyttää jälleen ennätysvuodelta.

SBTi: Suomen ensimmäisiä sitoutuneita

Suomessa SBTi-aloitteeseen oli sitoutunut vuoden 2020 lopussa vain 14 yritystä. Stora Enso asetti ensimmäisten suomalaisyritysten joukossa tieteeseen perustuvat tavoitteet vuonna 2018. Stora Enson toimitusjohtaja Annica Bresky reflektoi:

Stora Enso has strong and leading ambitions on sustainability. But ambition needs to be built on a common foundation that integrates science, policy and measurable action against a common set of global goals. We welcome and encourage the critical role and framework the Science Based Targets provide in keeping our culture, and industries as a whole, focused on a clear and sustainable path.  A path which from our perspective will be the measure of companies’ validity to conduct business in the future.

 
Tänään 39 suomalaisella yrityksellä on hyväksytyt SBT-tavoitteet, ja 31 on sitoutunut asettamaan ne. Yritykset voivat asettaa lyhyen aikavälin tavoitteita vuodelle 2030 ja lisäksi myös pitkän aikavälin tavoitteita, eli niin sanottuja nettonollatavoitteita. Posti Group oli ensimmäinen suomalainen yritys, joka sai nettonollatavoitteelleen SBTi:n validoinnin. Toimitusjohtaja Turkka Kuusisto kertoo:

SBTi-tavoitteenasetanta pohjautuu siihen mitä maapallo tarvitsee, ei siihen mitä yksittäinen yritys tarvitsee. Ilman vastuullisuusinvestointeja asiakkaat äänestävät sinut ulos liiketoiminnasta. Suurilla yrityksillä on myös vastuu auttaa arvoketjunsa pienempiä yrityksiä mukaan päästöttömään toimintaan. Aiomme kuljettaa fossiilivapaasti vuonna 2030 ja olla nettonollassa vuonna 2040. SBTi on hyväksynyt nettonollatavoitteemme ensimmäisenä suomalaisena yhtiönä ja ensimmäisenä logistiikkayhtiönä maailmassa. Logistiikka on maailman kolmanneksi saastuttavin sektori ja kuljetusten määrä on kasvussa. Tähän on reagoitava nyt. 

Science Based Targets -sitoutuneet vaihtelevat suurista pieniin

Valtaosa SBTi-aloitteeseen sitoutuneista yrityksistä on suuria, monikansallisia yhtiöitä. Tämä on osa SBTi:n strategiaa: aloitteen tavoitteena on ollut saavuttaa kriittinen määrä edelläkävijäyrityksiä, jotka näyttävät esimerkkiä muulle liike-elämälle. Tämä tavoite saavutettiin vuonna 2021, ja nyt SBTi työskenteleekin sen eteen, että tieteeseen perustuvista nettonollatavoitteista tulisi valtavirtaa yritysten keskuudessa. 

Tähän työhön tarvitaan myös pieniä ja keskisuuria yrityksiä, sillä ne edustavat jopa 90 prosenttia kaikista yrityksistä ja toimivat suurten yritysten toimitusketjuissa. SBTi onkin kehittänyt alle 500 työntekijää työllistäville yrityksille yksinkertaisemman polun tavoitteiden asettamiselle. Ylva näyttää esimerkkiä muille suomalaisille pk-yrityksille – toimitusjohtaja Leea Tolvas kertoo:

Olemme Ylvassa asettaneet itsellemme kunnianhimoiset ilmastotavoitteet: nollahiilisyys viimeistään vuonna 2025 ei ole kevyt juttu. Tiedeperusteisilla tavoitteillamme ja konkreettisilla teoillamme haluamme näyttää esimerkkiä ja vauhdittaa toimialoillamme muutosta kohti kestävämpää tulevaisuutta: Pariisin ilmastosopimuksen 1,5 asteen tavoitteen mukainen kiinteistöliiketoiminta ja lounasruokailu on mahdollista. Science Based Targets -aloitteeseen sitoutuminen on osaltaan osoitus valitsemastamme polusta, ja se auttaa meitä myös viestimään teoistamme uskottavasti ja ymmärrettävästi.

Yhteistyöllä eteenpäin

SBTi on saanut osakseen myös kritiikkiä: esimerkiksi tavoitteiden seurannassa on porsaanreikiä eivätkä kaikki sitoutuneet yritykset raportoi tavoitteidensa edistymisestä asianmukaisesti. Lisäksi SBTi:llä on ollut hankaluuksia reagoida yritysten kysyntään, jolloin sitoumusten ja tavoitteiden hyväksyntää on joutunut odottamaan pitkäänkin. SBTi kehittää ratkaisuja näihin kysymyksiin uuden strategiansa myötä.

Haasteista huolimatta aloitteeseen sitoutuneet yritykset näyttävät suhtautuvan tavoitteisiinsa kunnianhimoisesti; 80 % sitoutuneista yrityksistä on sitoutunut 1,5 asteen tavoitteisiin, ja yli 60 % näistä kertoo tavoittelevansa nopeampia päästövähennyksiä kuin SBTi vaatii. Huikeat 96 % on sitoutunut omien päästöjensä lisäksi vähentämään myös arvoketjunsa päästöjä (scope 3). SBTi:n vuoden 2021 vuosikertomuksen mukaan aloitteeseen sitoutuneet yritykset myös vähentävät päästöjään nopeammin kuin muut yritykset.

Moni yritys on lisäksi mukana kehittämässä uusia sektorikohtaisia ohjeita yhdessä SBTi:n kanssa. Esimerkiksi Outokumpu on kehittämässä menetelmiä terässektorin päästöjen minimoimiseksi. Toimitusjohtaja Heikki Malinen sanoo:

Outokummun visiona on olla asiakkaidemme ensimmäinen valinta vastuullisessa ruostumattomassa teräksessä. Painotamme vastuullisuustyössämme erityisesti YK:n kestävän kehityksen tavoitetta 13, ilmastotekoja, sillä ilmastonmuutoksen hillintä on tärkeä päämäärä sekä asiakkaillemme että omalle liiketoiminnallemme. Tämän vuoksi olemme asettaneet kunnianhimoiset tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet 1,5 asteen päästövähennystason mukaisesti. Aiomme vähentää kasvihuonekaasupäästöjämme 42 % vuoteen 2030 mennessä ja työskentelemme yhdessä asiakkaidemme ja muiden kumppaneidemme kanssa kestävämmän tulevaisuuden puolesta.

 
Osana arvoketjun kattavia scope 3 -tavoitteita yritykset voivat asettaa myös niin sanotun ”supplier engagement” -tavoitteen. Tällöin ne sitoutuvat siihen, että tietty osa niiden arvoketjun yrityksistä asettaa myös tieteeseen perustuvat tavoitteet. Yhteistyö on ilmastotyössäkin avainsana – siitä hyvänä esimerkkinä toimii Fiskars Group. Toimitusjohtaja Nathalie Ahlström kertoo:

Kestävä liiketoiminta on tärkeä osa Fiskars Groupin kasvustrategiaa. Tulevaisuudessa kasvu on mahdollista vain huomioimalla ympäristöön ja sosiaaliseen vastuuseen liittyvät seikat. Tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet luovat konkreettiset askelmerkit päästöjen vähentämiselle. Olemme tuoneet ilmastotavoitteet osaksi liiketoiminnan kehittämistä ja päätöksentekoa, ja seuraamme tavoitteiden toteutumista säännöllisesti. Kannustamme myös kumppaneitamme asettamaan itselleen tiedeperustaiset päästövähennystavoitteet, sillä merkittäviä tuloksia voidaan saavuttaa vain yhteistyön avulla.

       

SBTi:n jalansija Suomessa vahvistuu – aloitteeseen sitoutuneet edelläkävijäyritykset välittävät selkeää viestiä yksityisen sektorin kunnianhimosta. Tarvitsemme kuitenkin edelleen lisää tekoja, erityisesti päästöintensiivisillä toimialoilla ja rahoitussektorilla. UN Global Compact tukee jäsenyrityksiään SBT-tavoitteiden asettamisessa ja ilmastotyön kehittämisessä.

Lisää tieteeseen perustuvasta ilmastotyöstä:

Science Based Targets
Climate Ambition Accelerator -koulutusohjelma

Tekstiä päivitetty 24.5.2024.