Julkaistu 29.07.2020

Jaa

UN Global Compact 20 vuotta

UN Global Compactin 20-vuotispäivää vietettiin 26.7.2020.

Vuonna 2000 YK:n silloinen pääsihteeri Kofi Annan ehdotti globaalin yritysvastuuverkoston perustamista, jonka missiona olisi ”to give a human face to the global market”. Pääsihteerin aloitteesta syntyi 44 yrityksen voimin liikkeelle pantu yritysvastuualoite, UN Global Compact.

Tänä päivänä, 20 vuotta myöhemmin UN Global Compactista on kasvanut maailman suurin yritysvastuualoite, johon on sitoutunut yli 10 000 yritystä yli 150 maasta. Lisäksi mukana on yli 3000 muuta yhteisöä. Global Compactiin sitoutuneet toimijat edistävät globaalia vastuullisuusliikettä noudattamalla aloitteen kymmentä ihmisoikeuksiin, työoloihin, ympäristöön ja korruption vastaisuuteen liittyvää periaatetta ja kehittämällä liiketoimintaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (SDGs) mukaisesti.

Suomalaisia yrityksiä on ollut mukana globaalin vastuullisuusverkoston rakentamisessa aivan Global Compactin alkuvuosista lähtien. Nyt Global Compactiin on sitoutunut jo lähes sata vastuullista, eri kokoista ja eri toimialoja edustavaa toimijaa Suomesta – kiitos että olette mukana!

Tänä päivänä globaalin verkoston ja yhteisten vastuullisuusperiaatteiden tärkeys korostuu entisestään. Yhteiskunnan merkittäviä haasteita – koronapandemiaa, ilmastokriisiä ja epätasa-arvoa – ei voida ratkaista vain kansallisella tasolla. Tarvitaan kansainvälisiä tavoitteita, yhteistyötä ja omistautumista eri tahoilta. Yrityksiä tarvitaan kokonaisvaltaisesti mukaan tavoittelemaan yhteisiä kestävän kehityksen tavoitteita, sillä yritysten mahdollisuudet nopeuttaa muutoksen tahtia ja viedä yhteiskuntaa ketterästi kestävämpään suuntaan ovat suuret. UN Global Compact tarjoaa yrityksille mahdollisuuden vauhdittaa vastuullisuustyötään ja löytää mittavia mahdollisuuksia globaalin verkoston avulla.

Kutsumme kaikki yritykset tutustumaan UN Global Compactiin ja lähtemään rohkeasti mukaan. Kestävä ja vastuullinen tulevaisuus tehdään yhdessä.

Katso UN Global Compactin 20-vuotisjuhlavideo

Lue lisää UN Global Compactin tarinasta