Julkaistu 10.05.2023

Jaa

UN Global Compact Suomen uusi hallitus on valittu

UN Global Compact Network Finland ry:n vuosikokous pidettiin Helsingissä 9.5.2023. Vuosikokouksessa päätettiin yhdistyksen hallituksen kokoonpanosta.

Hallituksen uutena jäsenenä aloittaa Merja Leino (Atria Oyj). Hallituksessa jatkavat Sami Lundgren (UPM-Kymmene Oyj), Anna Korpivaara (ONNI / Med Group Oy), Jaana Tyynismaa (Ramboll Finland Oy), Jussi Manninen (Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy), Niina Niemelä (Neste Oyj), Satu Kuoppamäki (Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta, S-ryhmä), Juhana Lamberg (Faros & Com Oy) sekä Helena Laukko (Suomen YK-liitto). Hallituksen neuvonantajana jatkaa Lenita Toivakka (Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) Suomen osasto).

Hallituksen jäsenillä on vahvaa ja monipuolista osaamista hallitustyöskentelystä, yritysvastuusta sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteista ja Global Compactin kymmenestä periaatteesta. Hallituksen jäsenet valitaan UN Global Compactiin sitoutuneiden organisaatioiden joukosta, mutta he toimivat hallituksessa itsenäisinä edustajina.

Vuosikokouksessa hyväksyttiin vuoden 2022 toimintakertomus ja tilinpäätös. UN Global Compact Suomen kolmas toimintavuosi oli vilkas niin koulutusohjelmien, järjestettyjen tapahtumien, kuin viestinnänkin saralla. Jäsenmäärä kasvoi 22 prosentilla vuoden aikana.

Kokouksessa esiteltiin ja hyväksyttiin myös vuoden 2023 toimintasuunnitelma, talousarvio ja paikallisverkoston vuoden 2024 jäsenmaksut. Maksuihin ei tullut muutoksia, eli ne säilyvät vuoden 2023 tasolla. Tänä vuonna paikallisverkosto palvelee jäseniä entistä laajemmalla tarjonnalla, sillä verkostossa on kolme uutta koulutusohjelmaa: Business & Human Rights Accelerator, Target Gender Equality Accelerator sekä Tieteeseen perustuvat luontotavoitteet. Lisäksi syksyllä aloitetaan uudet vertaisoppisryhmät PK-yrityksille ja ilmastotyön edelläkävijöille.


Lisätiedot:

Marja Innanen, pääsihteeri, UN Global Compact Suomi, marja.innanen@globalcompact.fi, puh. 050 471 7314

UN Global Compactista lyhyesti:

UN Global Compact on maailman laajin yritysvastuuverkosto, johon kuuluu yli 18 000 yritystä yli 160 maasta. Global Compactiin sitoutuneet organisaatiot edistävät yritysvastuun kymmentä periaatetta sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteita, jotka muodostavat vastuullisuustyön globaalin viitekehyksen. UN Global Compact Suomi tarjoaa jäsenilleen kansainvälisen vertaisoppimisverkoston ja laajan koulutustarjonnan vastuullisuustyön kehittämiseen.