Julkaistu 09.06.2021

Jaa

Yhteistyö korostui SDG Ambition Accelerator -ohjelman ensimmäisellä kierroksella

YK:n Global Compactin SDG Ambition Accelerator -koulutusohjelman ensimmäinen kierros on tullut päätökseensä Suomessa sekä 64:ssa muussa maassa.

Tammikuussa 2021 alkaneen koulutusohjelman aikana 15 suomalaisyritystä pääsivät arvioimaan oman toimintansa kestävyysvaikutuksia, asettamaan toiminnalleen kunnianhimoisia tavoitteita, jotka tukevat YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista, sekä suunnittelemaan miten tavoitteet integroidaan syvälle yrityksen toimintoihin niiden saavuttamiseksi. Suomessa koulutus toteutettiin pohjoismaisena yhteistyönä Global Compact Network Swedenin kanssa, ja molemmista maista yrityksiä oli mukana yhteensä 31. Ympäri maailmaa ohjelmassa oli mukana yli 600 yritystä, kytkien lähes 8 miljoonaa työntekijää ja biljoonan dollarin liikevaihdon kestävämmän liiketoiminnan polulle.

Koulutuksen keskeisenä sisältönä on YK:n kestävän kehityksen tavoitteista yrityksille räätälöidyt SDG Ambition Benchmarkit, jotka asettavat yritysyhteisölle vaadittavan kunnianhimon tason globaalien tavoitteiden saavuttamiseksi. Koulutuksessa yrityksiä kannustetaan valitsemaan oman toimintansa kannalta tärkeät teemat ja asettamaan tavoitteita, jotka vastaavat tai ylittävät mainittujen benchmarkien kunnianhimon tason. Koulutuksen loppuosassa keskitytään näiden tavoitteiden kokonaisvaltaiseen integroimiseen yrityksen kaikkiin toimintoihin. Yritykset voivat hyödyntää tätä opittua prosessia aina tulevaisuudessa keskittyessään uusiin vastuullisuustavoitteisiin ja -painopisteisiin.

”On ollut todella inspiroivaa seurata millä innolla ja aktiivisuudella yritykset ovat lähestyneet kestävän kehityksen kysymyksiä. Mukana olleet yritykset ovat osoittaneet vahvaa sitoutumista kunnianhimon tason nostamiseen omassa organisaatiossaan yhteisten globaalien tavoitteiden saavuttamiseksi. Toivon, että arvokas työ uusien tavoitteiden integroimiseksi jatkuu yritysten toiminnassa”, toteaa ohjelman koordinaattori Pettiina Niiranen.

Koulutuksessa vahvaksi menestystekijäksi osoittautui yhteistyö yritysten välillä. Peer learning -mahdollisuudet työpajoissa olivat yritysten näkökulmasta arvokkaita omaa ymmärrystä ja osaamista syventäessä. Mahdollisuuksia tapaamisiin ja yhdessä oppimiseen pyritään tarjoamaan koulutukseen osallistuneille jatkossakin, jotta ohjelman aikana luotuja suhteita voidaan hyödyntää yritysten edetessä vastuullisuustyössään.

SDG Ambition Accelerator -ohjelma alkaa Suomessa jälleen syksyllä 2021. Myös yhteistyö Ruotsin paikallisverkoston kanssa jatkuu. Ohjelman toisen koulutuskierroksen aikataulu julkaistaan ja ilmoittautuminen avataan uudelle joukolle yrityksiä Global Compactin Leaders Summit -huippukokouksen yhteydessä 15.–16.6., jossa myös esitellään ensimmäisen koulutuskierroksen tuloksia globaalissa mittakaavassa. Leaders Summit on avoin ja ilmainen kaikille verkostomme jäsenorganisaatioiden työntekijöille. Ilmoittaudu mukaan tästä.

Lue lisää