Julkaistu 05.08.2020

Jaa

Vieraskynä

Merja Pentikäinen & Hanna Liappis: Global Compact yritysvastuun perustana

YK:n Global Compact on yritysvastuualoite, joka jokaisen yritysvastuusta kiinnostuneen on syytä tuntea. Aloite sisältää kymmenen ihmisoikeuksiin (mukaan lukien työelämän oikeudet), ympäristöön ja korruption vastaisuuteen liittyvää periaatetta. Ne ankkuroituvat laajasti valtioiden hyväksymiin kansainvälisiin YK:n sopimuksiin ja julistuksiin, joihin Suomikin on sitoutunut. 

Global Compact on ensimmäinen maailmanlaajuisessa YK-järjestelmässä tehty linjaus yritysvastuun keskeisistä elementeistä. Siten se myös muodostaa muiden yritysvastuuta koskevien kansainvälisten linjausten perustan. Sen päälle rakentuvat muut yritysvastuuseen liittyvät globaalit YK:n linjaukset: yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevat YK:n ohjaavat periaatteet ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (SDGs). 

Global Compact -aloitteesta on kehittynyt maailman laajin yritysvastuun yhteistyömuoto, joka on näkyvästi edistänyt yritysvastuukysymysten vahvistumista sekä kansainvälisesti että kansallisesti valtioissa. Global Compactissa on mukana yli 12 000 organisaatiota yli 160 maasta. Suomesta mukana on tällä hetkellä 95 yritystä tai muuta toimijaa (tilanne elokuussa 2020), ja kiinnostus aloitetta kohtaan kasvaa jatkuvasti Suomessakin. 

Hyödyllinen työkalu

Yritysvastuun kenttä ja yritysvastuuseen liittyvät erilaiset ja lukuisat linjaukset saattavat tuntua hengästyttäviltä. Global Compact tarjoaa yrityksille universaalin ja kansainvälisesti hyväksytyn lähtökohdan sekä hyödyllisen työkalun vastuullisuuden toteuttamiseen. Se tiivistää yritysvastuun kolme osa-aluetta (sosiaalinen, ympäristö- ja taloudellinen vastuu) kymmeneen kompaktiin periaatteeseen. Global Compact perustuu avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen, jota toteutetaan erityisesti vuosittaisella raportoinnilla.

Global Compact -yhteistyö yhdistää erilaisia sidosryhmiä oppimis- ja yhteistyöverkostoiksi, joissa esimerkiksi jaetaan tietoa hyvistä käytännöistä. Viime vuosina yhteistyötä on kehitetty perustamalla kansallisia verkostoja. Tämän vuoden alussa toimintansa aloittaneen Global Compact Network Finlandin toiminta jalkauttaa Global Compactin periaatteita suomalaisten yritysten konkreettiseen toimintaan.

Olemalla mukana Global Compactissa yritys on mukana globaalissa verkostossa ja kumppanuuksissa, joiden taustalla ja selkänojana on maailman tärkeimmän kansainvälisen järjestön – YK:n – pitkä kokemus ja tietämys globaaleista vastuullisuushaasteista.  

Global Compact -koulutus

Jotta Global Compactista saa irti sen tarjoamat hyödyt, on tärkeää ymmärtää sen kymmenen periaatetta – mitä ne tarkoittavat ja miten niitä voidaan käyttää yritysvastuun konkretisointiin. Global Compact Network Finlandin Ten Principles -koulutus on neljän webinaarin sarja, joka tarjoaa eväitä juuri tähän. Koulutuksessa globaalit vastuullisuusperiaatteet täsmennetään suomalaisten yritysten toimintaympäristöön. Koulutus alkaa 26.8. ja se on avoin kaikille. 

Meillä on ilo ja kunnia olla mukana toteuttamassa koulutusta. Tervetuloa mukaan! 

--

Katso lisää yritysvastuusta, mukaan lukien Global Compactista: Hanna Liappis, Merja Pentikäinen ja Anne Vanhala: ”Menesty yritysvastuulla – käsikirja kokonaisuuteen”, Edita 2019.

Yritysvastuuasiantuntijat OTT Merja Pentikäinen ja FM Hanna Liappis
Opinio Juris