Julkaistu 20.05.2024

Jaa

Asiantuntijoilta

Karoliina Koistila: Luontokadon torjunta jokaisen yrityksen agendalle – vinkkejä SBTN-viitekehyksen käyttöön

Planetaarisen kolmoiskriisin, ilmastonmuutoksen, luontokadon ja saastumisen hidastaminen vaatii kaikkien yhteiskunnan sektoreiden kiireellisiä toimia. Kun luonto köyhtyy, myös talouden perusta horjuu. Luontokadon torjunnan pitäisikin olla jokaisen yrityksen agendalla.

Jäsentemme toiveesta päädyimme järjestämään koulutusohjelman Science Based Targets Networkin (SBTN) viitekehyksestä tieteeseen perustuvien luontotavoitteiden asettamiseksi. SBTN tarjoaa yrityksille systemaattisen ja täsmällisen tavan ymmärtää ja pienentää luontovaikutuksiaan. Science Based Targets Networkin kumppanina meillä on hyvät lähtökohdat välittää tietoa tieteeseen perustuvista luontotavoitteista, ja jäsenistössä oli kovasti kiinnostusta oppia viitekehyksestä lisää.

Koulutusohjelmaan lähti lopulta mukaan 15 suomalaista yritystä. Kirjoitimme yritysten kokemuksista raportin Accelerating Ambitious Nature Action.

Mitä jäi käteen – yritysten kokemuksia viitekehyksestä 

SBTN-prosessi luontotavoitteiden asettamiseksi sisältää viisi vaihetta, joiden läpikäynti vaatii yritykseltä huolellista tiedonkeruuta, syvällistä ymmärrystä hankintasijainneista sekä tiivistä yhteistyötä toimittajien ja paikallisten sidosryhmien kanssa. On tärkeää, että yritykset integroivat luonnon osaksi liiketoimintaansa ja sitoutuvat rakentamaan sisäistä sekä toimittajaverkostonsa kapasiteettia ja osaamista. Näistä seuraavaksi muutama ajatus. 

Toimitusketjujen hallinta korostuu SBTN-prosessissa entisestään muusta vastuullisuustyöstä. Prosessi vaatii tiedonkeruuta niistä paikoista, joissa hankitun raaka-aineen tai tuotteen luontovaikutukset ovat merkittävimmät. Usein tämä tarkoittaa raaka-aineen kasvatusta tai kaivamista. Monissa tapauksissa sijainnin ja yrityksen välillä on kuitenkin niin monta muuta sijaintia ja yritystä, että tarvittavia tietoja on vaikea saada. Erityisen haastavaa tämä on tilanteissa, joissa hankintasijainnit vaihtelevat sesongeittain, kun samalle riskiraaka-aineelle on useampia toimittajia, tai kun pitkälle prosessoitu tuote sisältää useita eri riskiraaka-aineita. Vaikuttava luontotyö vaatii siis hankintojen jäljitettävyyden kehittämistä ja tiivistä yhteistyötä toimittajien kanssa. Jäljitettävyydessä saattaa auttaa sertifioitujen raaka-aineiden hankinta – kuten yksi ohjelman osallistujista kertoo raportissamme. 

Aina ei ole kyse siitä, onko dataa saatavilla vai ei. Ongelmaksi voi myös muodostua datan määrä ja sen käsittely. Toisin kuin ilmastopuolella, luontovaikutuksia ei voi mitata vain yhdellä mittarilla, ja käytettäviä työkalujakin on pitkä lista. Toisaalta, eri työkalujen yhdistely koettiin ohjelmassa hyväksi keinoksi päästä prosessissa eteenpäin. Omien järjestelmiensä ja prosessiensa soveltuvuutta luontodatan hallintaan kannattaa pohtia ja selvittää tekoälyn tuomia mahdollisuuksia datan säännöllisen päivittämisen tueksi.  

Yrityksen ja toimittajien osaamisen kehittäminen on isossa roolissa luontotyössä. Hankintasijaintien paikallisen luonnontilan ymmärtäminen tuo uudenlaista haastetta vastuullisuustiimeille. Siinä avuksi nousee yhteistyö paikallisten sidosryhmien kanssa. Silti, yritykset joutuvat panostamaan paitsi henkilöstönsä kouluttamiseen ja uuden osaamisen rekrytointiin myös toimittajiensa kouluttamiseen. Toimittajien valmiudet tuottaa tarvittavaa dataa ja reaktiot tällaisiin pyyntöihin vaihtelevat suuresti, kuten selvisi eräälle ohjelmaan osallistuneelle yritykselle. Tämä puhuu koulutustarpeen lisäksi sen puolesta, että edelleen tarvitsemme tietoisuuden kasvattamista luontokadosta sekä riippuvuuksistamme luonnosta yleisesti. 

SBTN-kehyksen avulla kohti kunnianhimoista luontotyötä 

Haasteista huolimatta koulutusohjelman viesti oli selvä: SBTN tarjoaa arvokkaan työkalun yrityksille luontovaikutusten ymmärtämiseen ja käsittelemiseen. Vaikka luontotavoitteiden asettaminen ei olisikaan mahdollista jokaiselle yritykselle juuri tällä hetkellä, SBTN-kehyksen käyttö voi auttaa yrityksiä suunnittelemaan kunnianhimoista luontotyötä sekä tunnistamaan nykyisten käytäntöjen puutteita. 

Haku Tieteeseen perustuvat luontotavoitteet -koulutusohjelman toiselle kierrokselle on auki 31.5.2024 saakka. Tutustu ohjelmaan täältä!

Lue lisää yritysten kokemuksista SBTN-viitekehyksestä tuoreesta raportistamme "Accelerating Ambitious Nature Action".

Karoliina Koistila
Programme Manager
UN Global Compact Suomi