Julkaistu 25.01.2022

Jaa

Vieraskynä

Solita: IT-yrityksen ilmastotoimet – katse jalanjäljestä kädenjälkeen

Solitan missiona on luoda kestävää, positiivista vaikutusta asiakkaiden liiketoimintaan, ihmisiin, yhteiskuntaan ja ympäristöön. “We create impact that lasts” on myös ajurina vastuullisuustyöllemme, johon olemme panostaneet entistä voimakkaammin. Hyvää sparrausta ja uusia näkökohtia olemme saaneet osallistumalla UN Global Compactin tarjoamiin SDG Ambition- ja Climate Ambition Accelerator -ohjelmiin.

Viime syksynä julkaisimme vastuullisuussuunnitelmamme, joka kiteytyy kolmeen osa-alueeseen: 1) diversiteetti ja inkluusio, 2) oman liiketoiminnan ja arvoketjun vastuullisuus ja läpinäkyvyys sekä 3) ilmastonmuutoksen torjunta. Nämä ovat meille henkilöstöön panostavana, arvojohdettuna kulttuuriyhtiönä hyvin tärkeitä teemoja mietittäessä työntekijäkokemusta ja rekrytointia. Meille on tärkeää toimia vastuullisesti ja esimerkillisesti osana arvoketjuamme niin asiakkaiden kuin kumppaniemmekin suuntaan. Uskomme myös, että IT-toimialla on paljon annettavaa ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa, ja siinä vaikutusmahdollisuudet löytyvät arvoketjusta (handprint); eivät niinkään oman hiilijalanjäljen pienentämisestä (footprint), vaikka toki sekin on tärkeää.

Ilmastonmuutoksen torjunta ja siihen liittyvät toimenpiteet ovat meillä juuri nyt pöydällä. Koska pidämme haasteista ja haluamme aidosti saada asiaa eteenpäin, sitouduimme viime syksynä tieteeseen perustuviin päästövähennystavoitteisiin (science based targets). Lähtökohtana tavoitteiden asettamiselle on tietenkin oman hiilijalanjäljen laskenta, minkä teemme nyt ensimmäistä kertaa. Olemme törmänneet haasteisiin, jotka ovat varmasti tuttuja muillekin kaltaisillemme yrityksille.

Avataanpa tilannettamme hieman: meillä on 12 toimistoa kuudessa maassa, yli 1200 työntekijää ja satoja projekteissamme työskenteleviä alihankkijoita. Teemme asiakkaillemme digitaalisia, dataa hyödyntäviä palveluja. Emme omista toimistoja tai laitteita, vaan kaikki on vuokrattu. Meillä ei ole omia konesaleja eikä omia fyysisiä tuotteita. Näin ollen meillä ei ole suoria, omasta toiminnastamme aiheutuvia päästöjä (scope 1). Lähes kaikki päästömme – hankitun sähkön aiheuttamia päästöjä lukuun ottamatta – ovat näin ollen arvoketjumme päästöjä (scope 3). Scope 3 on GHG-protokollan mukaan vapaaehtoinen kategoria raportoitavaksi, mutta Science Based Targets -ohjelma vaatii sen huomioimisen.

Teimme juuri alustavan päästölaskelman vuodelle 2021 työkalulla, joka on kytketty suoraan ostolaskudataamme. Tiedostamme, ettei tällainen tapa arvioida päästöjä varmasti ole tarkin mahdollinen, mutta meille se on tällä hetkellä ainoa järkevä tapa saada kokonaisuus haltuun, kun päästöt painottuvat arvoketjuun.

Seuraavaksi aiommekin paneutua suurimpiin päästölähteisiimme tarkemmin ja validoida oletukset päästölaskelman taustalla. Lisäksi keskitymme kohteisiin, joihin meillä on realistinen mahdollisuus vaikuttaa. Tällaisia ovat mm. pilvikapasiteetti ja konesalipalvelut, työntekijöiden matkustus ja sähkön hankinta. Oleellista on myös työntekijöiden ymmärryksen lisääminen ympäristöasioihin liittyen ja sitä kautta positiivisten vaikutusten laajentaminen yrityksen ulkopuolelle koteihin ja perheisiin.

Aidosti tärkeät muutokset ja vaikutukset eivät kuitenkaan tapahdu sisäistä toimintaamme optimoimalla vaan laajasti arvoketjuun vaikuttamalla. Katse on siirrettävä jalanjäljestä kädenjälkeen. Yhä useammat projektimme keskittyvätkin asiakkaan hiilijalanjäljen pienentämiseen joko suoraan tai välillisesti, ja autamme asiakkaitamme luomaan vastuullisuudesta liiketoimintaa ja kilpailuetua fiksujen digitaalisten palvelujen, dataohjautuvien prosessien ja uusien liiketoimintainnovaatioiden avulla. Muutamalle yritykselle toteutamme juuri hiilijalanjäljen laskennan automaatioita ja etenkin valmistavassa teollisuudessa nousevana teemana on scope 3.

Olemme myös mukana innovaatiokumppanina EU Horizon -innovaatiorahastossa, joka on osa EU:n Green Deal -ohjelmaa. Tavoitteena on skaalata Sitran tuottama hiilijalanjälkilaskuri EU-tasolle ja auttaa kahdeksan eri maan kansalaisia ymmärtämään hiilijalanjälkensä ja löytämään keinoja kestävämmän elämäntavan saavuttamiseksi. Yhdessä muiden ohjelmakumppaneiden kanssa pystymme vähentämään merkittävästi hiilidioksidipäästöjä tavoittamalla yli neljä miljoonaa tavallista eurooppalaista.

Olemme hyvässä vauhdissa, mutta matka on vasta alussa. Tästä on hyvä jatkaa. 

Esa Rauhala, Heini Ojamäki & Olli Lindroos
Solita Oy