Suoraan sisältöön

Vastuu ihmisoikeuksien toteutumisesta niin työelämässä kuin yritysten vaikutuspiirissä on yritysvastuun ytimessä. YK:n Global Compactin kymmenestä periaatteesta kuusi ensimmäistä koskee ihmisoikeuksia. Nämä periaatteet perustuvat YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen ja ILOn työelämän perusperiaatteita ja -oikeuksia koskevaan julistukseen.

Periaate 1: Yritysten tulee tukea ja kunnioittaa yleismaailmallisia ihmisoikeuksia omassa vaikutuspiirissään.

Periaate 2: Yritysten tulee huolehtia, että ne eivät ole osallisina ihmisoikeuksien loukkauksiin.

Periaate 3: Yritysten tulee vaalia yhdistymisvapautta sekä kollektiivisen neuvotteluoikeuden tehokasta tunnustamista.

Periaate 4: Yritysten tulee tukea kaikenlaisen pakkotyön poistamista.

Periaate 5: Yritysten tulee tukea lapsityövoiman käytön tehokasta poistamista.

Periaate 6: Yritysten tulee tukea työmarkkinoilla ja ammatinharjoittamisen yhteydessä tapahtuvan syrjinnän poistamista.

Suoraan tähän teemaan kytkeytyvät seuraavat kestävän kehityksen tavoitteet:

       

Lisäksi yritystoiminta vaikuttaa ihmisoikeuksien toteutumiseen lähes kaikkien kestävän kehityksen tavoitteiden saralla, esimerkkeinä tavoitteet 11 (kestävät kaupungit ja yhteisöt) ja 12 (vastuullista kuluttamista).
 

YK:n Global Compact ja Global Compact Network Finland tarjoavat monia työkaluja yrityksille ihmisoikeusvastuun toteuttamisen tueksi. Esimerkkejä näistä löydät alta.

GLOBAALIT ALOITTEET

Target Gender Equality

Target Gender Equality on UN Global Compactin koulutusohjelma, jossa yritykset asettavat ja työstävät kunnianhimoisia tavoitteita sukupuolten tasa-arvon ja naisten aseman edistämiseksi työelämässä.

Business Actions to Eliminate Child Labour

Vuosi 2021 on nimetty lapsityövoiman poistamisen vuodeksi. Tutustu YK:n Global Compactin sitoomukseen, joka kutsuu yrityksiä uudistamaan toimiaan lapsi- ja pakkotyön poistamiseksi. 

Women's Empowerment Principles

The Women's Empowerment Principles emphasize the business case for corporate action to promote gender equality and women's empowerment, focusing on the workplace, marketplace and community.

PAIKALLISET AKTIVITEETIT

Lapsen oikeudet liiketoiminnassa

Järjestimme Suomen UNICEFin kanssa webinaarin lasten oikeuksien huomioimisesta liiketoiminnassa. Katso tallenne!

Kuinka edistetään sukupuolten tasa-arvoa teknologian ja innovaatioiden avulla?

Järjestimme Ulkoministeriön kanssa webinaarin, joka antoi katsauksen Generation Equality -kampanjaan sekä teknologian rooliin sukupuolten tasa-arvon edistämisessä. Katso tallenne!

Suomalaisyritysten ihmisoikeusvastuun toteutuminen

SIHTI-tutkimus selvitti 78 suomalaisen yrityksen ihmisoikeussuoriutumista YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden mittapuulla. Lue lisää hankkeesta, jonka neuvonantajana pääsihteerimme toimi.

TAPAHTUMAT

JULKAISUT

Guiding Principles on Business and Human Rights

YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat periaatteet ohjaavat valtioita ja yrityksiä ihmisoikeusrikkomusten käsittelyssä ja estämisessä liiketoiminnan sektorilla.

Improving Wages to Advance Decent Work in Supply Chains

With the help of case examples, this digital report identifies practical steps that companies can take as they navigate complex wage issues in their supply chains.

Business: It's Time to Act

Decent Work, Modern Slavery and Child Labour

This guide showcases the steps businesses can take to help eliminate modern slavery, while highlighting key resources, initiatives and engagement opportunities to support business action. 

MUUT TYÖKALUT

Decent Work Toolkit for Sustainable Procurement

This toolkit, available to all, helps companies mitigate risks and advance decent work in global supply chains. The contents focus on trust and transparency in procurement practices.

Business and Human Rights

How Companies Can Operationalize the UN Guiding Principles

Developed by the UN Global Compact and the Office of the UN High Commissioner for Human Rights, this four-part e-learning course guides business on taking action to identify, prevent, mitigate and account for human rights impacts.

Gender Equality: How Businesses Can Accelerate the Pace of Change

This e-learning course will help you understand the role of business in advancing gender equality and the concrete steps that all companies can take to help accelerate the pace of change.