Julkaistu 28.02.2023

Jaa

Uusia tuulia ja aluevaltauksia – UN Global Compact Suomen ohjelmatarjonta laajenee vuonna 2023

Lanseeraamme kaksi uutta koulutusohjelmaa sekä vertaisoppimisryhmiä, joissa jäsenemme pääsevät kehittämään vastuullisuustyötään asiantuntijoilta ja toisiltaan oppien.

Laajentuneella ohjelmatarjonnallamme pyrimme tukemaan jäsentemme vastuullisuustyötä entistä kokonaisvaltaisemmin. Teemme uusia aihevaltauksia koulutusohjelmien suhteen, kun lanseeraamme Target Gender Equality ja Tieteeseen perustuvat luontotavoitteet -ohjelmat verkostossamme. Tuomme kohdennettuja vertaisoppimisryhmiä sekä pk-yritysten että ilmastotyön edelläkävijöiden käyttöön. Tarjoamme jäsenillemme entistä enemmän tilaisuuksia verkostoitumiseen ja ajatusten vaihtoon sekä kotimaassa että kansainvälisesti.

Tutustu alta tai tästä pdf-tiedostosta jo tiedossa olevaan ohjelmatarjontaamme vuodelle 2023:


Koulutusohjelmat

Climate Ambition -koulutusohjelma

Suosittu Climate Ambition Accelerator jatkuu! Koulutusohjelman aikana pääset syventämään ymmärrystäsi päästöjen laskennasta ja päästövähennysstrategioista sekä opit asettamaan organisaatiollesi tieteeseen perustuvat päästövähennystavoitteet (Science Based Targets). Ohjelma sopii sekä ilmastotyön aloittelijoille että konkareille.
Hakuaika käynnissä 22.2.–5.5., kick-off kesäkuussa, työpajat elo-joulukuussa.

Tieteeseen perustuvat luontotavoitteet -koulutusohjelma

Science Based Targets Networkin viitekehys luontotavoitteiden asettamiseksi julkaistaan pian, ja jo nyt sen odotetaan muodostuvan yritysten luontotyön kulmakiveksi. UN Global Compact Suomi lanseeraa koulutusohjelman, jossa yritykset pääsevät asiantuntijoiden johdolla tutustumaan SBTN-viitekehykseen ja sen tuomiin mahdollisuuksiin.
Hakuaika: 17.4.–19.5. Ensimmäinen kierros on suunniteltu alkamaan syyskuussa ja päättymään maaliskuussa 2024.

Target Gender Equality -koulutusohjelma 

Onko yrityksesi jo sitoutunut naisten voimaannuttamisen periaatteisiin (Women’s Empowerment Principles)? Uusi koulutusohjelmamme tarjoaa tietoa ja työkaluja sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseksi. Ohjelma tukee yrityksiä asettamaan kunnianhimoisia tavoitteita naisten osallisuuden ja johtajuuden vahvistamiseksi.
Hakuaika: 15.3.–31.5. Ohjelman ensimmäinen kierros alkaa elokuussa 2023 ja päättyy maaliskuussa 2024.

Business & Human Rights -koulutusohjelma

Yrityksillä on sekä velvollisuus kunnioittaa että mahdollisuus edistää ihmisoikeuksia omassa liiketoiminnassaan. Tämän käytännönläheisen ohjelman aikana yritykset tutustuvat YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskeviin periaatteisiin (UNGP) sekä ihmisoikeuksien huolellisuusvelvoiteprosessiin, joka kulkee vaikutusten tunnistamisesta aina korjaaviin toimenpiteisiin asti.
Hakuaika: syksyllä 2023. Ohjelman ensimmäinen kierros on käynnissä parhaillaan, toinen kierros alkaa helmikuussa 2024.

SDG Ambition -koulutusohjelma

Haluatko edistää YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (SDG) yrityksesi toiminnassa? Ohjelman aikana yritykset saavat opastusta ja tukea kestävyysvaikutustensa arviointiin ja vaikuttavien kestävyystavoitteiden asettamiseen. Ohjelmassa opitaan askel askeleelta, miten integroidaan kunnianhimoiset tavoitteet yrityksen toimintaan.
Hakuaika: syksyllä 2023. Ohjelman kolmas kierros on käynnissä parhaillaan, neljäs kierros toteutetaan alkuvuonna 2024. (TBC)


Vertaisoppimisryhmät

Pk-yritysten vertaisoppimisryhmä 

Vertaisoppimisryhmä tarjoaa pienille ja keskisuurille yrityksille tilan oppimiselle ja keskustelulle strategisesta vastuullisuusjohtamisesta. Ryhmätapaamiset keskittyvät Global Compactin kymmenen periaatteen mukaisiin aihealueisiin: ihmisoikeudet ja työelämän oikeudet, ympäristön suojelu sekä korruption torjunta ja hyvä hallinto. Yritykset pääsevät jakamaan vastuullisuustyön parhaita käytäntöjä ja haasteita sekä suunnittelemaan vastuullisuuspolkunsa seuraavia askelia.
Hakuaika: toukokuussa 2023. Ryhmätapaamiset syys-joulukuussa.

Ilmastoaiheiset vertaisoppimisryhmät

Tarjoamme kaksi vertaisoppimisryhmää ilmastotyön edelläkävijäyrityksille. Ryhmät tarjoavat avoimen keskustelualustan parhaille käytännöille ja haasteille. Vertaisoppimisryhmiin pääsy on vain kutsulla.

Ensimmäinen ryhmä tuo yhteen Euroopan suurimmat ja edistyneimmät yritykset keskustelemaan päästövähennysstrategioista ja nettonollasiirtymästä.
Ajankohta: Vertaisoppimisryhmä tapaa Sveitsissä toukokuussa. Kutsut ryhmään lähetetään pian.

Toinen ryhmä tuo yhteen pohjoismaisia edelläkävijäyrityksiä neljältä toimialalta. Näissä etätapaamisissa keskitytään ilmastotyön ja -tavoitteiden sektorikohtaisiin haasteisiin ja parhaisiin käytäntöihin.
Ajankohta: Etätapaamiset syyskuusta marraskuuhun 2023. Kutsut ryhmään lähetetään pian.

Uudistuneen Communication on Progress (CoP) -raportoinnin käyttöönotto

Tuemme yrityksiä monin eri tavoin uuden CoP-järjestelmän käyttöönotossa. Raportointikoulutuksemme jatkuvat vertaisoppimistapaamisilla maaliskuussa 7.–28.3. Lisäksi kaikki menneiden koulutusten tallenteet ja kansainväliset koulutukset ovat jäsentemme käytettävissä täällä.


Tapahtumat

Ajankohtaisimmat tiedot ja ilmoittautumisohjeet tuleville tapahtumille löydät tapahtumakalenteristamme, joka päivittyy jatkuvasti. Alla kuitenkin jo nostoja ja tiisereitä vuodelle 2023: 

Päivämäärä Tapahtuma Tapahtumapaikka
8.3. Ring the Bell –tapahtuma Helsingin pörssissä naistenpäivänä Helsingin pörssi
28.3. EU:n tuleviin kestäviin arvoketjuihin liittyvä sääntely  Mariankatu 9, Helsinki
19.4. Tieteeseen perustuvat luontotavoitteet –ohjelman lanseeraus online
26.4. Ihmisarvoista bisnestä – Korruption torjunta Helsinki
9.5. Vuosikokous + seminaari Helsinki
kesäkuu Meet & Mingle –tilaisuus yhdessä FinSifin kanssa Helsinki
18.9. Private Sector Forum UN Headquarters, New York
19.9. Leaders Summit New York ja Online
20.–21.9. SDG Summit New York
27.–29.11. UN Forum on Business and Human Rights  Geneve
loka-marraskuu Nordic Global Compact Meeting Kööpenhamina